پشكو آرام سه شنبه 16 خرداد 1391 03:30 ب.ظ نظرات ()
روز دوشنبه 91/3/15 در شبکه 4 آقای رحیم پور ازغدی با توجه به شیوه حکومتداری امام
علی ( ع ) اظهار داشتند که مدیریت کشور با بازگشت به زمان امام علی بایستی به کسانی سپرده شود که دارای شرایط زیر باشند :
1 - در هنگام ماموریت زودتر از همه سینه سپر کنند و جلو بیایند.
2  - در هنگام گستردن سفره پا عقب بکشند و کسی آنها را نیابد.
3 - عاقل و با شعور باشند .
4 - علم مدیریت آن رشته را هم بلد باشند .
5 - امین و امنتدار و مورد اعتماد مردم هم باشند.
حالا شما خواننده عزیزفکر میکنید در حال حاضر چند درصد از مدیران رده بالا ، میانی و پایین کشور د ارای این شرایط هستند ؟