پشكو آرام شنبه 15 مهر 1396 06:53 ب.ظ نظرات ()

آقای لاریجانی در سفر دیروزش در یکی از شهرستان تاکید کردند که دولت در خصوصی سازی موفق نبوده و 2و نیم میلیون کارمند دولتی دارد و درامد نفت و مالیات فقط صرف حقوق آنها می شود و این یعنی توهین آشکار از یک فرد بسیار باسواد به شعور ملت ایران ، چرا ؟ چون !

حقوق کارمندان بصورت میانگین در سال می شود

90/000/000/000/000= 12*3000000*2500000

در حالیکه فقط دارمد نفت با بشکه ای 50 دلار می شود 280 هزار میلیارد تومان یعنی 4 برابر این هزینه کرد .

درامد مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم نیز بکنار که این روزها سر بفلک کشیده و دولت به عناوین مختلف مشغول حتی ظلمهای کلان در حق مردم ستم دیده است بطور مثال همین چند روز پیش دولت تصمیم گرفت که یارانه داروهای گران قیمت بیماران خاص را حذف کند و این یعنی فاجعه حتی برای قشر متوسط جامعه .