پشكو آرام چهارشنبه 31 خرداد 1391 11:30 ق.ظ نظرات ()

اکنون که قرار است از اول مهر ماه از سوی وزیر بهداشت و درمان قیچی افتتاح برنامه پزشک خانواده شهری زده شود و کلیه خانوارهای شهری از خدمات رایگان پزشک عمومی و 85 تا 90 درصد رایگان خدمات تخصصی  و فوق تخصصی برخوردار شوند دیروز اعلام شد که دولت مخالف است . در همین راستا لازمست به موضوعات زیر پرداخته شود تا اهمیت موضوع نمایان شود .

1 – این طرح سالهاست در کشورهای اروپایی اجرا و با پشتبانی یک شرکت بیمه مطمئن و کارا بر خلاف ایران ، طرح موفقی از آب درآمده است .

2 – شعار تبلیغاتی دولت در اوایل شکل گیری بر اساس آوردن پول نفت بر سر سفره مردم بود واضح است این امر مستقیما قابل تحقق نیست مگر اینکه لوازم دیگری برای اینکار اندیشیده شود .

3 – پرداخت نقدی یارانه ها برای افراد قشر آسیب پذیر جامعه ( زیر خط مطلق فقر ) یکی ازین راهکارها بود که به اذعان این قشر وضعیت آنان را بهتر کرده است.  

 آپلود عکس

4 – به نظر من راهکار تحقق عدالت در هر کشوری خصوصا ایران ثروتمند ارائه تحصیل تا سطوح عالی و درمان رایگان برای مردم میباشد و مردم نسبت به تحقق استعدادهای فرزندانشان و همچنین مشکلات صعب العلاج خانواده هایشان لازمست که یک پشتیبان قوی مانند دولت را در کنار خود داشته باشند و نباید دغدغه این دومورد داشته باشند .

با تاکید بر اینکه روشهای درمان قبلی اصلا کارا نبوده و نارضایتی عمومی را به همراه داشته پس بنظر میرسد که یکی از روشهای دادن سهم نفت به مردم ارائه برنامه درمان رایگان خصوصا برای اقشار آسیب پذیر جامعه لازم و ضروری می باشد .