پشكو آرام یکشنبه 1 مرداد 1391 09:23 ق.ظ نظرات ()

این روزها یا چیزی برای نقد شدن پیدا نمی شود و یا نقد آن باعث تو چاله افتادن می شود . همه می دانند که وضعیت مرغ و گوشت چه جوری است . همه می دانند که مسلمانان برمه یا همان میانمار لعنتی قتل عام می شوند اما هیچ کشور مسلمانی سفارتش را در این کشور کثیف با آن مردم کثیف ترش که فقط بلدند گوشت سگ و قورباغه بخورند نمی بندد . همه می دانند که هر انسانی در هر جای دنیا اگر مورد تجاوز و قتل قرار گیرد باز انسان است و جنایتش محکوم است اما باز در اطراف دور و نزدیک ما این جنایات رخ می دهد و هیچ اقدام عملی از طرف مجامع جهانی انجام نمی شود . اصلا بعد از چند هزار سال کشت و کشتار به خاطر اعتقادات دینی و مذهبی بشر به کجا رسیده که باز هم انسانها بخاطر اعتقاداتشان حالا بهر نوعی ، باز هم کشته می شوند و بشر کی می خواهد درس عبرت بگیرد نمی دانم .

کجاست بوق و کرناهای BBC و VOA و .... که حتی یک دقیقه از خبرهای خود را به این کشتار فجیع اختصاص دهند . نقش سازمان بین الملل اینجا کجاست ؟براستی این سازمان فقط بلد است که به کسی مثل آنسوان سوچی  جایزه صلح نوبل اعطاء کند اما این فرد کشتار مسلمانان نه تنها محکوم نمیکند بلکه از آن حمایت هم میکند لازم به ذکر است اگر این رفتار از سوی مسلمانان بر علیه بوداییها انجام می شد باز هم من آنرا بشدت محکوم میکردم . 

cause holes you can fall. . Everyone knows what is the status of poultry and meat. . Everyone knows that Muslims are massacred damn Burmese or Myanmar, but no Muslim country Sfartsh in the dirty dirty with the people who only know how sour do not eat dog meat and frog closes.  But after a few thousand years and killings due to human religious beliefs where the people who still remember any of my beliefs, I will kill a human and not know who wants to take a lesson.

  Where is the horn and the BBC and VOA Krnahay and ....  . That even a minute of its news to allocate to this slaughter. The role of international organizations here, is really the only one who knows that like  Nobel Peace Prize awarded to Sochi, but this person does not condemn the killing of Muslims not only support but it is also necessary to mention that if this behavior by Muslims against Buddhists were doing it again, I'd strongly condemned