پشكو آرام سه شنبه 10 مرداد 1391 06:44 ق.ظ نظرات ()
یکی از دوستان نخبه شاخه مهندسی الترونیک که در ایران نسبت به این استعداد شایان وی هیچ توجهی اعمال نشده بود . میگفت وقتی از طرف یکی از کشورهای خیلی مهم غربی به من پیشنهاد بورس در آنجا داده شد و میخواستم جهت تحویل مدارک به سفارت بروم سرباز ایرانی نگهبان سفارت جلوی من را گرفت ، خودم را معرفی کردم او فقط من را به عقب هل می داد و غیر ازین چیز دیگری ازو نشنیدم اما وقتی وارد دانشگاه آن کشور شدم از سوی کلیه کادر علمی دانشگاه مورد استقبال رسمی قرار گرفتم و کلید کلیه اطاقهای حساس امکانات علمی دانشگاه همان روز به من تحویل داده شد . حالا شما بگو من به ایران برگردم یا نه ؟ اما من بازهم به او گفتم برگرد و آقای دکتر گنجی مرحوم ( پدر جغرافیای معاصر ایران ) الگوی ما باید باشد . اما بازهم ازین وضع باید تاسف خورد یا نه ؟