زنان در ایران چه چیزهایی دارند :آنها در ایران حق رای دارند – حق رانندگی دارند – حق وزیر شدن و نماینده شدن دارند – حق فوق تخصص شدن و ادامه تحصیل در کلیه رشته ها تا بالاترین مدارج را دارند – نسبت قبولی آنها در سالهای اخیر در کنکور نسبت به مردان 60 به 40 بوده است – سربازی نمی روند – این روزها دیگر کسی جرات به زور شوهر دادن دختر را ندارد – جریان همسر آزاری برعکس شده و عملا مردان جدید در خانه هیچ اختیاری نداشته و مورد آزار همسرانشان قرار می گیرند – هزینه های مد لباسها و آریشها و طلاجات آنها سر به فلک می کشد – تعداد استخدام آنها در ادارات با یک مشاهده ساده در هر اداره برابر مردان است که البته مردان نیز ازین موضوع خوشحالند چون در هر اطاق حداقل یک زن وجود دارند تا با او لاس بزنند – در دادگستری و خیلی جاهای دیگر با یک گریه ساده مورد دلسوزی قرار گرفته و رای به نفع آنان صادر می شود و الی آخر . . .

اما زنان در ایران چه چیزی ندارند و کمپین یک میلیون امضاء چه میخواهدو  میگوید چه چیزهای ندارند . یک حق ارث مساوی مردان – یک حق شهادت دادن مساوی با مردان – یک حق دیه مساوی با مردان که این کمپین هیچ وقت از آن دم نزده است اما تنها چیزی که می خواهند موضوع حجاب است و اصولا زنان ایران با مدهایی که جدیدا در ایران به سرعت رایج شده آنها لخت شدن می خواهند جالب اینجا است که زنان با لخت شدن نه تنها از دست مردان رهایی نمی یابند بلکه بیشتر و بیشتر به زیر مردها کشیده می شوند و وسیله لذت آنان را فراهم می کنند . ترا خدا این اجازه را به آنها بدهید مردند برای لخت شدن .   

 جدید : کشتی زنان را دیدید ؟ برای تماشچیان مرد می گویم . واقعا وقتی یک مرد به کشتی زنان نگاه می کند به همه چیز نگاه میکند غیر از کشتی . آخرِ کُشتی هم مربیان مرد می آیند و کشتی گیر برنده را به آغوش می کشند . روی کول سوار می کنند و همه جای او را نوازش میکنند و بعد این خانم به مملکت خودش بر می گردد و داخل خانواده میرود آنهم اگر داشته باشد شوهر او باید به او بگوید عزیزم تو مایه افتخار من و کشورت هستی بهت تبریک میگم مدال آوردی و اگر خم به ابرو بیاورد مملکت دمکراتیک است و زن از دست او شاکی می شود و مرد دو روز بعد در زندان آب خنک می خورد عجب دنیایی شده این قرن 21  . لازمست که بدانید در این ور قضیه هم ما با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنیم و انسان امروزی هاج واج و سرگردان در دنیای خاکی هنوز هم راه خود را پیدا نکرده است .