پشكو آرام شنبه 18 شهریور 1391 04:18 ب.ظ نظرات ()

می گویند در عهد قاجاریه قرار بود چند نفر از میهمانان والامقام فرنگی ( غربی )به ایران بیایند . یک فرمانده دستور داد که دو سرباز همواره از 3 صندلی که برای همین میهمانان تزیین شده بودند نگهبانی کنند و آنها وظیفه خود را به نحو احسن انجام داده و آنرا ادامه دادند . تا اینکه فرمانده عوض شد . شاه هم عوض شد تا اینکه چند شاه و فرمانده دیگر نیزعوض شدند  در حالیکه هیچ صندلی در کار نبود و این صندلیها سالها بود که برداشته شده بودند این پست نگهبانی هنوز به قوت خود باقی بود . پس از سالهای متمادی آخر سر خدا را شکر حس کنجکاوی یک فرمانده گل کرد و از نگهبانان سبب نگهبانی در این پست را پرسید و آنها گفتند فقط می دانیم که باید اینجا نگهبانی بدهیم دیگر نمی دانیم برای چه . فرمانده موضوع را با پرس و جوی طولانی مدت ادامه داد تا اینکه فهمید این نگهبانان برای چند ده سال از صندلیهایی نگهبانی می کردند که سالها بود دیگر وجود نداشتند . ولی این سیستم مدیریتی از عهد قاجار تا عصر حاضر در اکثر قسمتهای اداری کشور برای ما به ارث رسیده وحکمفرماست و هنوز در اکثر قسمتهای ادارات جواب نمیدانم من فقط مجری هستم و اجرا میکنم به کرّات شنیده می شود و از آن فرمانده کنجکاو نیز هیچ خبری در دسترس نیست .