عشقولانه

گفتی که آخر دوست داشتن سِکس یا رفتار جنسی است و من در جواب میگویم عشق یا همان دوست داشتن به نظر من یعنی حالتی که در آن قلب واقعا به درد آید و اگر کسی این احساس را تا به حال تجربه نکرده باشد عاشق نشده است . کسانی که ساعتها در دنیای مجازی با هم در عالم هَپَروت سیر میکنند و یا دست در دست هم تو خیابونها و کافه ها ول میگردند به اسم اینکه عاشق هستند فقط کج فهمی عاشق بودن است . یادم میاد که در دوره دبیرستان با یک دختر روستایی ( کاملا مانکنی ) اما با پوست آفتاب سوخته ولی زیبا ی واقعی نه اینهایی که ساعتها گریم می شوند تا خود را زیبا جلوه دهند ، آشنا شدم وقتی  در حال برگشتن به شهربارها از پشت شیشه ماشین او را نگاه میکردم تا زمانی که کاملا از دید او محو میشدم برایم دست تکان میداد و این یعنی دوست داشتن واقعی  ...... و یا دختر دیگری از همان روستا که پسر دایی من را دوست داشت روزی در یک ملاقات 3 نفره در کوچه چفیه سیاه رنگی به سر داشت و با آن خیلی زیبا می نمود با آنکه وسط زمستان بود آنرا از سر درآورد و به رسم یادگار به گردن من آویخت سالها بعد ازاین موضوع موقعی که  در خدمت سربازی در جبهه بودم و کاملا پاره پوره شده بود آنرا از گردنم درآوردم و دوست داشتن یعنی این  ........... اصلا دوست داشتن در آشنا شدن رنگ می بازد و دوست داشتن واقعی در را نگاه آدمها می توان یافت یادمه روزی از یک خانم دکتر پرسیدم در دوران مجردی با پسری آشنا شدی گفت نه گفتم یعنی کسی را دوست نداشتی گفت این دو مقوله با هم فرق دارد من در دوران دبیرستان بصورت قلبی و مخفیانه کسی را دوست داشتم اما هیچوقت به او نگفتم ، اکنون که سالها از آن جریان میگذرد یک ذره هم ازین دوست داشتن من نسبت به اوکم نشده و من با این احساس زیبا زندگی می کنم و به نظر من دوست داشتن یعنی این ....... اصلا دوست داشتن یعنی سالها از هم دور بودن و بعد برای چند لحظه و چند جمله فرصت داشتن و دوبار از هم دور شدن حالا این دوست داشتن را با این همه احساس های مجازی و فریب دادن های اینترنتی و با هم لولیدن در کاباره ها و مست شدنها مقایسه کن و بگو تا به حال فرصت اینرا داشتی با این شرایط بالا عاشق شده باشی ؟