پشكو آرام شنبه 24 فروردین 1392 05:03 ب.ظ نظرات ()
پیام برای مجریان زن کانالهای خبری BBC و آمریکا: مجریان زن این دو کانالِ خبری ، خصوصا خانمها نگین شیرآقایی ، فرناز قاضی زاده و حمیده آرمیده یادشان باشد آنها برای یک شبکه خبری کار میکنند و هنر پیشگان کانالهای سکشوال  نیستند و میخواهند برای ما خبر رسانی کنند و  نه اندام رسانی - خانم قاضی زاده عکسهای داخل کشور خودت را نگاه کن والا به خدا من طرفدار حجابهای مشکی کلاغی نیستم اما آیا زنان ایرانی فقط مشکل لخت شدن دارند ؟  خوانندگان عزیز توجه داشته باشند منظورم این عکس خانم قاضی زاده نیست و این وضعیت از نظر من مورد انتقاد نیست و آنها از سینه به بالا در پوشش مشکلی ندارند اما وقتی در برنامه های تفسیری با فرد دیگری می نشینند و پایین تنه لخت آنان نشان داده می شود و عمدا دوربین از نزدیک به جاهای میرود که هیچ ربطی به شبکه های خبری ندارد این صحنه ها مورد ایراد است . لازم به ذکر است که از وقتی برای آنان ایمیل فرستادم و وضعیت را متذکر شدم ظاهرا وضعیت خیلی بهتر شده چون هر کاری میکنم از ین وضعیت آنان عکس بگیرم وضعیت قابل ایرادی مشاهده نمی کنم .
پایان پیام : در مقابل مجریان اصلی و مفسران مرد این دو کانال از لحاظ پوشش واقعا نمونه یک انسان نرمال برای افراد متشخص جامعه ایرانی خارج کشور هستند .واقعا از کجا آمدید و به کجا رسیدید و می روید ؟ شاید تمامی ادعاهای رسانه های داخلی در مورد شماها درست باشد و شاید هم بخاطر اینکه از آنجا دور انداخته نشوید تن به هر کاری می دهید به هر حال برای رساندن پیام به گوش مردم لازم نیست اینطوری با لختی گری و اندام رسانی برای مردم خبر رسانی کنید