پشكو آرام دوشنبه 17 تیر 1392 08:07 ق.ظ نظرات ()
بدون مقدمه میخواهم پیامم را برسانم . براستی آیا دمکراسی همین وضعیتی است که ما اکنون در مصر شاهد آن هستیم ؟ ایا مردم مصر باید با انقلاب و دمکراسیشان بجای برسند که بشار اسد در حالیکه قسمتی زیادی از پایتختش هم در اختیار مخالفان است باید برای مردم مصر کرکری بخواند ؟ براستی آیا دمکراسی برای همه مردمان جهان مناسب است ؟ ایا این وضعیت افغانستان و عراق ایده ال یک دمکراسی است و مردمانشان باید به آن ببالند ؟ کلام آخر اینست که مگر مردم مصر نمیدانند همین آقای مرسی 3 سال دیگر حالا چه خوب و چه بد ریاستش به پایان می رسید و دوباره انتخابات برگزار می شد و اگر عملکردش مورد پسند مردمش نبود بدون شک از میزان محبوبیتش کاسته می شد و آنها می توانستند او را بردارند . مگر یک رییس جمهور می تواند با هر ایده و پشتوانه ای در عرض یک سال تمامی نابسامانیهای کشورش برطرف نماید ؟ در این جا درنگی لازمست تا به این مسئله بیاندیشیم که حسنی مبارک را بخواهیم یا دمکراسی برای این مردم که اکنون در مصر در خیابانها همدیگر را قتل عام می کنند .

    
        
آیا این مردم میدانند چه می خواهند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

هل هؤلاء الناس یعرفون ما یریدون؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

           

فی الواقع، ما هی الدیمقراطیة؟

أحصل على الرسالة! مرتجلا. هی الدیمقراطیة حقا نفس الوضع الذی نشهده الآن فی مصر؟هل الناس لدیهم الثوریة مصر هذه الدیمقراطیة أن الأسد سیكون جزء كبیر بدلا من العاصمة فی حین أن المعارضة یجب أن یقرأ لجمیع المصریین المفرقعات ؟ فی الواقع، إذا كانت الدیمقراطیة جیدة لجمیع الناس فی العالم؟ مثالی الوضع فی أفغانستان والعراق هو الدیمقراطیة وعلى الناس أن یتباهى؟خلاصة القول هی أنه ما لم تعرف أن الرحمة الشعب المصری 3 سنوات من الآن، سواء كانت جیدة أو سیئة، وانتهت الریاسیه إذا كان الناس لن الممارسات الصدیقة بلا شك إلى خفض كمیة شعبیة وأنها یمكن أنمنعه. ما لم الرئیس یمكن أن تدعم فكرة سنویا من أجل حل كل منها بلده؟هنا یبدو أن تردد مبارك لإعطاء المطلوب أو الدیمقراطیة للناس الذین یقتلون الآن بعضها البعض فی الشوارع فی مصر .