پشكو آرام شنبه 29 تیر 1392 07:56 ق.ظ نظرات ()
اگر بحث رابطه ایران و آمریکا مطرح است هیچ شکی نیست که منظور رابطه بر اساس احترام متقابل است و حتی ما میتوانیم در خیلی از جاها آمریکا را تحت فشار قرار دهیم اما موضوع از سر گیری رابطه اینجا اهمیت پیدا می کند که اکنون در آمریکا یک جان کری در وزارت امور خارجه داریم که معتدلترین وزیری تا حال آمریکاست . یک دولت دمکرات سر کار است که معتدلترین دولت دمکرات تاریخ آمریکا ست و ازین گذشته آنها اسرار دارند که با ما گفتگو کنند و اکنون که آقای دکتر روحانی سیاست اعتدال را شعار خود قرار داده اگر  هیچ قدمی برداشته نشود شاید تا دهها سال دیگر این فرصت فراهم نشود .