پشكو آرام چهارشنبه 16 مرداد 1392 08:58 ق.ظ نظرات ()

اینکه اقای روحانی فرمودند با مردم به صراحت صحبت خواهم کرد و گزارش وضعیت مملکت را بگوش مردم خواهم رسانید کار خیلی سختی است . دلیلش را میخواهید؟ روشن است چون مشکل اصلی مملکت در حال حاظر علاوه بر تحریمها بلکه دلیل اصلی ، رانت خواری و سهم خواهی تعداد کلانی از آقازاده ها و نزدیکان دور و نزدیک تعداد زیادی از مقامات که خود را وامدار انقلاب و جنگ تحمیلی می دانند می باشد . اینان بگفته رییس بانک مرکزی حتی یک روز هم نمیگذارند پولی در حساب بانکها باقی بماند و مثل جارو برقی های بسیار قوی آنرا با تحویل فقط یک نامه به بانک بالا کشیده و یک آب هم روش ! و به کسی نیز پاسخگو نیستند همانطور که به دولت احمدی نژاد و خاتمی نبودند با توجه به این توضیحات هنوز هم با این شرایط سخت کنونی تحریمها در رده دوم قرار گرفته و آقای روحانی لازمست مشکل فساد داخلی را همانطور که در مصاحبه خبری فرمودند حل کنند که کاری بسیار سخت است چون در تمام ایران و در تمامی شهرهای بزرگ و کوچک این موضوع با وام خواری ، زمین خواری ، پولشویی ، حقوق کارگران و کارخانجات خوری  و هزاران کوفت و زهرمار دیگر در ابعاد وسیع جریان دارد و خون شهیدان انقلاب و دفاع از کیان وطن اینگونه به سخره گرفته می شود . مشکل اصلی در آنجاست که کسانی ادعای انقلاب و شرکت در جنگ را دارند که حتی با دوربینهای بسیار پیشرفته هم رشادتها و جانبازیهای جوانان ، نوجوانان و حتی سالمندان رزمنده را ندیدند .