پشكو آرام شنبه 9 شهریور 1392 08:51 ب.ظ نظرات ()


معاون اقتصادی کمیسیونهای مجلس : دولت آقای روحانی با کسری بودجه 50000 میلیارد تومانی دولت قبلی روبروست


پیشنهاد عمو رجب : اگر فقط یکماه جلوی جاروزدنهای آقازاده ها از ثروت ملی رابگیرند 50000 میلیارد تومان که سهله 10 برابر اینهم با نهایت تعجب به حساب دولت و جیب مردم برمیگرده اما این آقازاده ها ی لوس بار اومده جیغ و گریه سر می دهند و باید یک تادیب کننده مکتبی با چوب فلک اونها را ساکت کنه . میگین عملی نیست یکبار امتحان کنید !!!!