پشكو آرام دوشنبه 11 شهریور 1392 06:31 ب.ظ نظرات ()

بای ذنب قتلتاین وحشیهای روانی زنجیری مولود کدام دین و مسلکند و از کجا حمایت می شوند ؟

ای کاش هیچ مملکتی با تظاهرات مسالمت آمیز مردمش سر جنگ نداشت و با معترضان مذاکره می کرد و آنها را به گلوله نمی بست و نمیگذاشت این بلا بر سر مملکتش بیاید !