پشكو آرام سه شنبه 9 مهر 1392 08:15 ب.ظ نظرات ()
اینکه کفش پرتاب کنها و حامیان آنها فکر کنند که کادر کارکشته دیپلماسی دکتر روحانی با یک تلفن عزت ایران را بر باد خواهند به این گفته دکتر ظریف توجه نموده و یاد بگیرند دیپلماسی یعنی چه ؟
دکتر ظریف در مورد نتانیاهو فقط 2 جمله گفت که هیچ کس نمی تواند انکار کند و واقعا موجودیت وی را با این دو جمله در هم شکست .
1 - نتانیاهو دروغگو ست او 22 سال است می گوید ایران 6 ماه دیگر به سلاح اتمی دست پیدا خواهد کرد و سیاستمداران غربی علاف خودش کرده است .
2 - نتانیاهو و هیئت اسرائیلی مطرودترین هئیت حاظر در سازمان ملل ارزیابی می شود که حتی از سوی دمکراتهای آمریکا نیز کسی برای او تره خورد نکرد.