پشكو آرام شنبه 13 مهر 1392 11:15 ب.ظ نظرات ()
این یک تصویر واقعی بدون دخل و تصرف از سفره یک کارمند که از قشر متوسط جامعه است می باشد و به گفته ی خود وی بدون هیچ گونه برنامه ریزی و فقط در اثر گرانیها برای شام اینگونه خالی است . امید است که این تصویر از سوی سایتهای پر بازدید منتشر شود تا شاید مسئولین دولتی برای اولین بار و بصورت واقعی و مجّدانه برای بهبود وضعیت مردم عزیز ایران یک کار جانانه انجام دهند .