پشكو آرام پنجشنبه 2 آبان 1392 10:01 ق.ظ نظرات ()
خواهشا تنگ نظر نباشید این یکی دیگر ردخور ندارد . انصافا یکی بیاید و خلاف این را ثابت کند !  مطمئنا نمی توانید چون وقتی حدود 40 در صد اصل هلندیها با حیواناتشان زندگی می کنند طبیعی است که نسلشان منقرض می شود و اگر هم با انسان زندگی کنند با افتخار بصورت همجنس بازی با هم زندگی می کنند و نه دگر جنس خواهانه . حالا شما با این توضیحات بالا و نظر سردار نقدی در پایین اگر نظریه ای مبنی بر رد این موضوع دارید در قسمت نظرات ارسال تا منتشر شود .
سردار نقدی : نژاد اروپایی ها مثل نسل دایناسورها در حال انقراض است چرا چون در بین آنها فرهنگ مستهجن و مبتذلی رواج پیدا کرده است و دلیل دیگر انقراض نژاد آنها این است که آنها با رواج همجنس بازی و زندگی با حیوانات فقط به فکر خودشان هستند .