پشكو آرام سه شنبه 28 آبان 1392 04:38 ب.ظ نظرات ()
ادامه موضوع مطرح شده ی قبلی : بازهم ادامه ی تدبیر و امید آنهم چه تدبیری دوباره بازگشت کوپن و آنداستان نامبارک اعطاء  نمایندگی بن کالا به چند گردن کلفت از خودشون ، و صف گرفتن و تقلا برای تحمیل کالاهای بنجل و دادن جنسهای اجباری با چند برابر قیمت به همراه کالای بنی و هل دادن  انسانهای با شخصیت کل ایران توسط چند گردن کلفت اجیر شده از سوی مغازه های نمایندگی بن و کوپن ، و ریختن پول نقدی به جیب آقازاده های مشخص و نامشخص ، به اسم این که پول نقدی تورم زا ست این مقدار وجه گدایانه را نیز به مردم 90 زیر خط فقر ایران روا نمی بینند و این هم یکی از داستانهای دولتی که آمده است به مردم امید بدهد .

دولت تدبیر و امید لازم نیست گزارش 3 ماهه ارائه دهد مردم خودشان با چشم خودشان در حال دیدن مستمر هستند   .