پشكو آرام دوشنبه 4 آذر 1392 04:12 ب.ظ نظرات ()
1 - همانطور که در مقاله چند ماه قبل از تشکیل دولت تدبیر و امید عرض نمودیم ما ، هم میتوانیم با کلیه کشورهای دنیا دوست باشیم و از توانمندیهای آنان به نفع ملت شریف ایران بهره ببریم و هم در عین حال یک کشور قدرتمند باشیم در سطح دنیا .
2 - بدون شک کار ظریف و همراهانش کاری طاقت فرسا ، قابل تقدیر و کم نظیر است و در آینده در کتابهای تاریخ انقلاب با تیتر بولد شده و ویژه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت .
3 - ملت ایران استحقاق زندگی بسیار مرفه تر از اعراب کشورهای دوربر را دارد اما متاسفانه سیلستهای غلط بعضیها این حق را از آنان گرفته بود و فعلا است.
4 - امضاء قرارداد وقتی برای ملت ایران معنی خواهد شد که در افزایش قدرت خرید آنان تاثیر بسیار بالایی را نشان دهد .
5 - کور باد چشم انان که نمی توانند شادی مردم زحمتکش و شریف ایران را نظاره گر باشند . 

   یا           ؟