پشكو آرام چهارشنبه 6 آذر 1392 05:25 ب.ظ نظرات ()
یکی نیست به این آدمهای کج فهم بگوید که اگر این آدم که فرستادید امضا کند و در آغوش بگیرد و بخندد هیچ عددی نیست حداقل یکی را می فرستادید از اول بجای حرف زدن مثل یک آدم متمدن ، مرتب پارس می کرد و ما هم یا از کنار او میگذشتیم و به پارس کردنش اهمیت نمیدادیم و یا برمیگشتیم و محل یک سگ هم به او نمگذاشتیم . بهر حال واقعیت اینست آنچه که برای بعضی کشورها نگران کننده بود موضوع آب سنگین و غنی سازی با غنای بالا بود که ایران آنرا راکد کرده و اجازه بازدید  دیگر سایتها را هم به سازمان انرژی اتمی داده و در واقع در همین بدو مذاکره تقریبا بصورت کامل به تعهدات خود عمل کرده حالا این موضوع پارس کردن بعد از امضا چیست ؟
هشدار برای مردم آمریکا و دولت دست نشانده لابی مضحک و قابل ترحم صهیونیستی آنان : مردم ایران مردم کره شمالی نیستند که بیایید ویران کنید و بروید . صداقت بخرج بدهید و بر اساس منافع مشترک دو کشور قدم بردارید ، در غیر اینصورت دیگر بصورت واقعی با مردم ایران طرف هستید و نه دولت و آنروز مطمئنا حالتان خیلی بد خواهد شد !