پشكو آرام دوشنبه 9 دی 1392 07:52 ب.ظ نظرات ()
وزیر اقتصاد گفت : بزودی یارانه های افراد فقیر و متوسط افزایش و افراد ثروتمند حذف خواهد شد اما پر واضح است چون ایشان از وضعیت افراد فقیر از نزدیک آشنا نیست باید بداند که خیلی ها تنها پول نقدشان همین یارنه هاست . حساب کنید یک خانم با سه تا بچه قد و نیم قد و شوهر معتاد بیکار در منزل اجاره ای کلنگی تنها کاری که دارد اشک ریختن است و یک چشمداشت قوی به یارانه اشان که البته همدست و مشابع این افراد در هر کوچه با فراوانی زیاد به چشم میخورد بنابراین پیشهاد می شود حتما یارنه های افراد فقیر دو برابر - افراد قشر متوسط بدون تغییر و افرادثروتمند کاملا قطع شود .
2 نکته :
1 - واقعا جای تاسف دارد که 150 نفر از نمایندگان مجلس دارند یارانه میگرند در حالیکه حقوق قانونی که میگرند حداقل 20 الی 30 بابر آنست . بقیه آنهم که ما لازم نیست بگوییم همین طور میزان کارتهای هدیه و تشویقی و هزار نخوچی کیشمیش دیگر و لو رفتن آنها رو به افزایش است .
2 - مشاهده شده است که افراد میلیاردر اما بیسواد به بچه ای گفته اند که فرمها را طوری پر کند که اظهار شود او از مال دنیا هیچ چیز ندارد و بعد گفتند شما کاری نداشته باش و فقط بنویس و بعد برایش یارانه دوبل هم فرستاده شده چون چند تا شناسنامه باطل نشده هم داشته که رو کرده - آقای وزیر لازمست برای این این دو تیپ افراد بالا و مشابه های آنان چاره ای بیندیشد .
حالا یک خواهش هم داریم که تو رو خدا کارتهای سوخت را جمع آوری نکنیید همین کارتهای سوخت صفهای کیلومتری بنزین در مناطق مرزی را از بین برد جون اکثرا بنزین به آنهایی میرسید که در روز چندین دفعه برای قاچاق باک میزدند و صفهای کیلومتری را باعث می شدند !!!!!!!