پشكو آرام پنجشنبه 12 دی 1392 12:41 ب.ظ نظرات ()
این یک واقعیت است که مملکت ما مقتدر ترین مملکت دنیا ست اما در چی ؟ در اینکه 99 درصد سرمایه های مملکت بالا کشیده می شود و بیچاره دولت روحانی حتی به ایشان اجازه نمیدهند با یک درصد بقیه مملکت را اداره کند و اینبار دیگر همینطور که ایشان فرمودند بصورت علنی و آنهم از طریق به ظاهر نمایندگان مجلس ، وزرا تهدید می شوند چون اذناب مقام داران دولتی و مجلسی و ... منافعاشان در اثر برداشتن تحریمها در خطر است . به واقع الان در مملکت عده ی زیادی دارند از طریق همین تحریمها سود کلان نسیبشان می شود و شکمهای گرسنه ی  90 درصد جامعه با شرف ایرانی و بچه های کوچکشان هم به درک اصفل السافلین .
مدرک میخواهید ؟ قبول ندارید ؟ اینهم مدرک : وقتی از یک نفر 3000 میلیارد و از یک بچه سوسول سرمایه دار تبریزی در ترکیه 87 میلیارد یورو برابر اداره کردن یکسال کل ایران و یکی دیگر هم فقط با پرداخت جریمه اش میتواند یارانه ی 3 ماه کل ایران را بپردازد صددر صد اینها کله گنده ها که نیستند یادمان باشد که این زنجانی در خدمت سربازی راننده ی رییس بانک مرکزی بوده و به اینجا رسیده حالا کله گنده ها بایستی به کجا رسیده باشند خدا می داند .
میبینید یوروهای میلیاردی دست چه کسی است و چکار میکند ؟