پشكو آرام دوشنبه 4 فروردین 1393 08:40 ق.ظ نظرات ()
ازین تغییر ساعت متنفرم . هر چند کشورهای زیادی از ان پیروی میکنند اما تحقیقات نشان داده که در کشورهایی خصوصا مثل ایران که رشد اقتصادی ان به قول خود دولتمردان منفی و تازه اگر امسال شانس بیاوریم صفر شود ، هیچ تاثیری نداشته و فقط ساعت خواب و بیداری مردم را بهم میزند . انها میتوانستند بجای اینکه ساعت کشور را تغییر دهند . ساعت اداری ادارات را تغییر دهند و باعث اینهمه مشکلات برای مردم عادی نشوند