پشكو آرام پنجشنبه 23 مرداد 1393 07:13 ق.ظ نظرات ()

همانطور که اقای روحانی روز چهارشنبه خاطر نشان کرد منظور ایشان تخریبگران است و نه منتقدان دیگر حجت تمام است . انها که در مجلس خلاف رای اکثریت ملت و نخبگان وزیر استیضاح میکنند چون نگران مدارک جعلی بعضیها هستند و هر روز بنا به دلیلی واهی میلرزند و دلواپسند و نگران ! مگر میشود در مقابل انان ساکت ماند و انها را سر جای خود ننشاند . تازه انها شانس اوردند که در مملکتی پست حکومتی داشتند و اکنون ندارند که معمولا بعد از پایان تصدی کسی نمیپرسد که از کجا اوردید وایلا جای اکثر انها الان جایی تاریک و نمور می بود و نه کاخ نشینی و بورسیه مفتی گرفتن و کیف کردن با پول مردم در خارج !