پشكو آرام چهارشنبه 29 مرداد 1393 03:39 ب.ظ نظرات ()
یکی از کاربران شبکه اجتماعی با اشاره به ترس داعشی ها از هدف قرار گرفتند توسط زنان نوشت: "داعشیها اعتقاد دارند که اگر توسط سربازان زن کشته بشوند، راهی بهشت نخواهند شد، به همین خاطر در جبهه هایی که با زنان مسلح کرد درگیر می شوند، بیشترین مشکل را دارند"


ترس داعش از زنان کرد