پشكو آرام چهارشنبه 21 آبان 1393 08:54 ق.ظ نظرات ()


1 - ارزو داریم  که این روزها دیگر گفتگو برای ادامه گفتگو و تمدیدهای ایران و 6 کشور صورت نگیرد و انشالله یا رومی روم شویم اما اگر خدای ناخواسته زنگی زنگ هم شدیم دیکر گفتگوها تمام شود و تکلیف خودمان را بدانیم چون ذهن ما دیگر جایی برای فرسایش ندارد .
2 - ارزو داریم که منبعد این صحبتهای شریعتی وار که از آقای رفسنجانی در مورد توهین به مقدسات سایر ادیان و مذهبها شنیده شد در وسعت بیشتری و از سوی دیگران نیز شنیده شود چون لازم روشنفکری و رشد هر مکتب دینی و مذهبی تحمل ایده ها و افکار دیگران است . هر چند که صحبتهای ایشان متاسفانه به مذاق اکثر روزنامه ها خوش نیامد و انعکاس ندادند که جای افسوس دارد %