پشكو آرام چهارشنبه 5 آذر 1393 08:05 ق.ظ نظرات ()ما چی بگوییم هر چه بگوییم چه فایده ؟ حتی اگر بهترین خودرو دنیا هم زیر پای مذاکره کنندگان بگذاریم درین رفت و امدهای فرسایشی پدرش در می اید !