پشكو آرام یکشنبه 7 دی 1393 01:27 ب.ظ نظرات ()

میگویند لازمست جمعیت ایران به 2 برابر افزایش یابد . حساب کنید اگر این رقم بالا را به 12 هزار زوج جوان بدهند به هر زوج یک میلیاردتومان میرسد و اینها با این پول حاضر خواهند بود  هر کدام 25 بچه و یا بیشتر هم تولید کنند . یا به 25 هزار زوج جوان 500 میلیون بدهند و یا به  50 هزار زوج جوان 250 میلیون بدهند و یا به 100 هزار زوج جوان 125 میلیون بدهند چی ؟ این در حالیست که هر روز در این مملکت ازین رقمها زیاد گم میشود و از طرفی هر زوج جوان حداقل 2 سال برای یک وام 5 میلیونی و ضمانتهای ان باید بدوند و به هر کسی رو بیاندازند و آنوقت ادعا داریم که کار بنیادی برای تولید جمعیت انجام دادیم و دیگر هیچ ............