پشكو آرام جمعه 17 بهمن 1393 01:14 ب.ظ نظرات ()

                                      بالا برره

یکی 3000 میلیارد وَدزدیده .

یکی 12000 میلیارد وَرقولمبیده .

یکی اندازه اداره 14سال اداراه ایران کوفت وَکرده .

یکی میگه 170 نماینده دزد بیدن ولی نَوَگم کدوما بیدن.

یکی پدیده بیده 84000،  میلیاردی وَشده فقط گردنش خیلی کلفت وَشده .

سالهاست همه کیوان بالا برره وَشدند و پول زور وگیرند .

                                     پایین برره

بنزین واسه الاغا شون 1000 تومان وَشده .

نون سیاه بی کیفیت گران وشده نرخ طلا.

واسه درمان گرد نُخودیا دولت پول خرج نَوَکنه .

منکرات اخلاقی تعدادش به تعداد جمعیت بررهزیاد وَ شده دولت برنامه نَوَداره

مدرسه و دانشگاه های برره خاک وچوکمان پولی وَشده .

مردم برره سالهاست یک وعده غذا وَخورند لازم به گفتن نبید !


حالا یکی از اونوَراومده بید روی آستینش یه چیزی نوشته شده بید و تو میدان کره بز با یکی قرار داشته بید و قدم وَزیتی ، ای ی ی خاک وچوکمان شد چکار وکنیم ؟

خوب اینای که بالا وگفتی خوب بید یا بد؟ خو اینا تو برره یعنی قدرتمان زیاده چولمنگ ایی همیشه هیچی نَوَفهمه !