پشكو آرام چهارشنبه 11 شهریور 1394 08:32 ق.ظ نظرات ()

در حالیکه رییس جمهور میگوید برای اداره مسایل بسیار ساده مملکت پول نداریم اما اخبارها حاکی ازینست که دزدیهای هزار میلیاردی هر روز ابعاد گسترده تری بخود میگیرد ، در عین شگفتی توسط کارشناسان خبره سرچشمه این دزدیها پیدا و معرفی شد . میخواهید بدانید این دزد کیست ؟

معرفی شد ایشان اسمشان ماهواره می باشد و هر فرد دارای ماهواره در منزل ، 2/000/000 تومان جریمه و راهی زندان خواهد شد و مطمئن باشید نه تنها مشکل دزدیها اقایان بلکه تمامی مشکلات مملکت با اطمینان هزار درصد منبعد حل خواهد شد !


صورت مبارک ایشان را هم مشاهده بفرمایید !