پشكو آرام پنجشنبه 8 بهمن 1394 09:11 ق.ظ نظرات ()
اینبار شاید از ته دل فریاد بزنیم زنده باد روحانی ! مثل آب خوردن یک سفر 5 روزه رفت اروپا با هیئت دولت و قسمت زیادی از پولهای بلوکه شده را داد هواپیما خرید و با شرکت پژو قرارداد بست و سر آقازاده هایی که برای این پولها دندان تیز کرده بودند بی کلاه ماند - بیچاره هیئت دولت محترممون تنها کاری که به ذهنشان رسید همین بود و الحق که فکر بکری بود !